APPLICATION
20,40,60+


supervision
Anna Klimczak
Marcin Wichrowski

t​ypeface pixel

Piece is an analisis of human life stages.
It shows three age categories. Graphic
discipline of each board is differentiated
by content, which states attitudes, natural
needs, aspirations, features of human being.

Praca jest próbą analizy etapów ludzkiego życia.
Przedstawia trzy kategorie wiekowe. Graficznie
zdyscyplinowane plansze, zróżnicowane
są treściowo, bowiem precyzują postawy,
które charakteryzują naturalne potrzeby,
dążenia, właściwości człowieka.